NAGAJKA – saomodbrana i pomoćno sredstvo na treninzima

60.30 225.00 

Nagajka, ubica vukova


Evo priče o jednom manje poznatom ruskom kozačkom oružju koje ima uticaja na Ruski Sistem, a i danas se koristi kao oružje i pomoćno sredstvo na treninzima.
Nagajka ili nagaika (Ruski nagáйka, Engleski nagayka) je kratak, debeli bič kružnog poprečnog preseka koji koriste Kozaci u Rusiji.

   Preuzet je od naroda Nogai i po njima je dobio ime.

Tradicije i verovanja
U kući je bič uvek imao posebno mesto na zidu i često je bio predstavljen kao poklon svekrve i zeta na venčanju. Izmirenje svađa kozaka bilo je obeleženo njihovom razmenom bičeva, a glasanje se uvek odvijalo podizanjem teme. Kozački brod je uvek pripisivan specijalnim snagama, verujući da je uspeo da spasi nekrštenu bebu od zlih duhova.

Šifra proizvoda: 53416 Kategorije: , , , Oznake: , ,

Opis

Nagajka, ubica vukova


Evo priče o jednom manje poznatom ruskom kozačkom oružju koje ima uticaja na Ruski Sistem, a i danas se koristi kao oružje i pomoćno sredstvo na treninzima.
Nagajka ili nagaika (Ruski nagáйka, Engleski nagayka) je kratak, debeli bič kružnog poprečnog preseka koji koriste Kozaci u Rusiji. Preuzet je od naroda Nogai i po njima je dobio ime.

Nagajka

     Nagajka se pravi pletenjem kožnih traka. Neke imaju parče metala na vrhu biča.
Prvobitna namena nagajke je naravno teranje konja. Verzija sa metalnim vrhom je korištena za odbranu od vukova. Po rečniku Vladimira Dala, nagajku su zvali ubica vukova (волкобоy, волкобой, „wolf-killer“, волчатка). Korištena je i u borbi kao dopuna naoružanju Kozaka, iako nikad zvanično nije nabrojena kao deo vojnog arsenala. Još jedna namena koju je imala je lov, gde je progonjena divljač (prvenstveno zveri kao što su vuk i lisica) bila ubijana jednim udarcem nagajka biča. Istorija usvajanja nagajke od strane Kozaka je interesantana.

Tokom „Trećeg perioda“ razvoja ruskih borilačkih veština sa početkom XIII veka, uticaj istočnjaka Mongola i Tatara se ogledao i na adaptiranje naoružanja koje su ruski ratnici koristili. U tom periodu sablja, takozvana kozačka Šaška, i istočnjački stil oklopa bili su u redovnoj upotrebi. Razvijeno je i specijalno Kozačko oružje koje se pokazalo kao izuzetno pogubno u borbi protiv napadača sa istoka:

 


Nagajka, kratki bič punjen olovom.
===================================
   Kroz bitke sa osvajačkom Zlatnom Hordom Džingis Kana, Kozaci su shvatili da je ove konjanike teško poseći mačem pošto su brzo manevrisali na svojim okretnim konjima, braneći se okruglim štitovima. Udarci Šaškom često su bivali blokirani. Ovaj problem je rešen otežavanjem biča, tako što je vrh proplitan olovnim dramlijama ili je za njega vezivan metalni deo (vrh strele i slično).
Različiti rukohvati na nagajkama, pletena koža je klasična forma Takvo oružje se uvijalo preko štita i udaralo branioca po prstima toliko snažno da su pucale kosti i štit je ispadao iz ruke. Vitlajući vrh nagajke je oštećivao i luk koji su Mongoli kao vešti strelci nosili na leđima. Superiornost nagajke u ovom vidu borbe bila je tolika, da su istočni napadači često više pratili ruku u kojoj je bič nego onu u kojoj je šaška sablja, i pokušavajući da preseku bič često im je bila odsečena ruka. Kada se u narodnim plesovima vide igrači koji vitlaju sa dve šaške ili dve nagajke, očevici smo vežbe koordinacije sinhronog i asinhronog rada obe ruke, čija je prvenstvena namena u bitkama bila koristiti šašku jednom a nagajku drugom rukom. Zato se često kaže da je prva stvar koju su Kozaci radili kada dobiju vest o sabiranju u pukove
pred rat, rasplitanje vrha nagajke i ponovo preplitanje sa olovnim dramlijama.

U kasnijem razdoblju Ruske Imperije nagajka je bila simbol represije, pošto su u glavnim gradovima Kozački pukovi bili zaduženi za smirivanje i gušenje civilnih nereda. U Finskoj je bila simbol Okhranke1), ruske tajne policije.

Tradicije i verovanja
U kući je bič uvek imao posebno mesto na zidu i često je bio predstavljen kao poklon svekrve i zeta na venčanju. Izmirenje svađa kozaka bilo je obeleženo njihovom razmenom bičeva, a glasanje se uvek odvijalo podizanjem teme. Kozački brod je uvek pripisivan specijalnim snagama, verujući da je uspeo da spasi nekrštenu bebu od zlih duhova. Posedovanje biča bilo je obavezno za svakog kozaka, trening je počeo još u detinjstvu.

VIDEO OPIS

Facebook Comments

Dodatne informacije

Model

Nagajka manja, Nagajka veća-Vulčatka, Bič Arapnik

Go to Top